KULÜPLERİMİZE BEYANNAME DUYURUSU

                                                                  KULÜPLERİMİZE BEYANNAME DUYURUSU


                     7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNUNUN 13. MADDESİNİN 4. BENDİNDE BELİRTİLDİĞİ ÜZERE SPOR KULÜPLERİMİZ BEYANNAMELERİNİ 31 MART 2023 MESAİ BİTİMİNE KADAR VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR .KULÜPLERİMİZİN MAĞDUR OLMAMALARI ADINA ÖNEMLE DUYURULUR.


                                                   7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU

      13. MADDE

(4) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, yıl sonu itibarıyla veya en yüksek harcamaya sahip olan spor dalındaki müsabakaların yapıldığı döneme göre gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını ve kâr-zarar ve bilanço hesaplarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içinde Bakanlığa  vermekle yükümlüdür.        (Gençlik ve Spor İl veya ilçe Müdürlüğüne verilecek)