KONFEDERASYONUMUZUN GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ.

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN'UN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Bakanlar Kurulu'nun yürüttüğü Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. Önceki düzenlemeye göre sertifika alan ilk yardım personeli bulundurulamıyordu.

Konfederasyonumuzun girişimleri sonucu Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan ortak çalışmalar da önemli bir sonuca ulaşıldı.

Yayınlanan yönetmeliğe göre 28.11.2012 tarihli ve 2012/4018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 20. Maddesinin (d) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diğer spor faaliyetleri için müsabakanın özelliği ve seyirci kapasitesi dikkate alınarak gerekli teknik donanım ile yeterli sayıda sağlık personeli veya Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına göre eğitimden geçerek sertifika alan ilk yardımcı personel bulundurulur.”

Değişen bu yönetmelik maddesinin uygulanmasıyla ilgili her iki Bakanlığın ilgili Genel Müdürlükleri olan Spor Genel Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile görüşmeler başlatılarak ülkemizde yapılan tüm spor branşlarındaki müsabakalarda sağlık personeli veya sertifikalı yardımcı personel bulundurulacak.

Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra konuyla ilgili bir açıklama yapan TASKK Genel Başkanı Ali DÜŞMEZ, ‘Spor Kulüplerimizin önemli bir sorunu olan müsabakaların oynandığı saha, salon ve stadlarda sağlık görevlisi bulundurulması konusunda gösterdikleri anlayış ve çözüme yönelik katkılarından dolayı başta Sağlık Bakanımız Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU’na Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay KILIÇ’a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet BAYKAN’a ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Osman Arıkan NACAR’a tüm sporcularımız ve Spor kulüplerimiz adına teşekkür ediyoruz. “ dedi.